شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

تماس با ما

با ما در تماس باشید

کارشناسان ما همواره آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به شما هستند.
[us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”far|chevron-down” color=”custom”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|envelope” link=”url:mailto%3Ainfo%40example.com|||” title=”info@mersaad.ir” style=”circle” size=”22px” iconpos=”left” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”far|phone” title=”4 – 22623060 (021) 98+” style=”circle” size=”22px” iconpos=”left” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”far|map-marker-alt” title=”تهران، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک ، خیابان بصیری، نبش کوچه باغ بانک، پلاک 22 ، واحد دو” style=”circle” size=”22px” iconpos=”left” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”large”][us_gmaps marker_text=”JUQ4JUI0JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTgxJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg4JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg4JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUI1JUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ4JUIxJTIwJTI4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUE3JTI5JTBB” markers=”%5B%7B%22marker_size%22%3A%2220%22%7D%5D” provider=”osm” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%22340px%22%7D%7D” marker_address=”35.770936, 51.440371″ width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”]

برای ما پیام بگذارید

چنانچه موضوع و یا سوالی در ذهن دارید که آن را در بخش های مختلف سایت سورنا پیدا نکرده اید، میتوانید از روشهای مختلف با ما تماس بگیرید و یا از طریق فرم زیر به سرعت و سهولت با ما در تماس باشید.

[us_separator size=”small”][us_cform items=”%5B%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cuser%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cenvelope%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cphone%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22textarea%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cpencil%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22captcha%22%2C%22label%22%3A%22%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%3A%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cquestion-circle%22%7D%5D” button_text=”ارسال پیام” button_align=”right” iconpos=”right” receiver_email=”” button_outlined=”yes” form_captcha=”show”]