شرکت فناوری نوین مرصاد فاطر

اسلایدر تصویر

صفحه بندی نقطه ای

[us_image_slider ids=”7177,7186,7172,7188,7182,7184,7045,7159,7051″ arrows=”hover” nav=”dots” meta=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”cover”]

صفحه بندی بند انگشتی

[us_image_slider ids=”7184,7182,7186,7188,7177,7172,7159,7051,7045,7243,7238″ arrows=”hover” nav=”thumbs” meta=”1″ fullscreen=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”cover”]

نمایش همیشگی فلش ها

[us_image_slider ids=”7251,7252,7250,7249″ autoplay=”1″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]

نمایش فلش ها در هاور

[us_image_slider ids=”7252,7251,7250,7249″ arrows=”hover” autoplay=”1″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]

مخفی بودن فلش ها

[us_image_slider ids=”7252,7251,7250,7249″ arrows=”hide” autoplay=”1″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]

انتقال اسلاید

[us_image_slider ids=”7109,7108,7107,7105,7103,7101″ arrows=”hover” img_size=”full”]

اسلاید با محو

[us_image_slider ids=”7101,7103,7105,7107,7108,7109″ arrows=”hover” transition=”crossfade” img_size=”full”]